Ošetřování oblečení

  • Neodstraňujte textilní štítky s informacemi o údržbě a složení materiálu, také známost výrobce, velikosti a značky kvality jsou důležité zejména pro odborníky v čistírnách a případné reklamace.
  • Před uložením do skříně z oděvu vždy odstraňte prachové nečistoty (vyklepáním) – časté odstraňování nečistot sníží fixování nečistot do tkaniny.
  • Jako ochrana před molem šatním je vhodné zavěsit do skříně střídavě propíchnuté sáčky s hřebíčkem a levandulí.
  • Kalhoty perte vždy po rubu (převrácené).
  • Pokud věšíte barevné oblečení ven, nenechávejte jej pokud možno na slunci, mohlo by vyblednout.
  • Skvrny v domácím prostředí odstraňujeme jen v ojedinělých případech, když máme jistotu, že skvrnu odstraníme. Skvrny čistíme co nejdříve po jejich vzniku – staré skvrny jsou často neodstranitelné. Nikdy neodstraňujeme skvrnu od barevného vosku žehlením přes savý podklad. Skvrny od bílkovin (krev, mléko …) jsou dobře odstranitelné, pokud není bílkovina sražená. To znamená, že skvrny musíme odstraňovat bez zvýšené teploty. Po styku s vyššími teplotami se skvrny stávají neodstranitelnými. Dbáme pokynů výrobce.
  • Při žehlení se doporučuje začít nižší teplotou, poté můžeme přejít k teplotě vyšší.